Skorsteiner og ildsteder

Ofte erfarer vi at teglskorsteiner er ulovelig tildekt av brennbart materialer, har utkrassete fuger, kondensskader, eller har for stort tverrsnitt til ildstedene. Dette medfører dårlig fyringsøkonomi og er skadelig for miljøet.
Ved å rehabilitere gamle teglskorsteiner med ventilert løsning, kan man dekke skorsteinen med brennbart materialer på inntil to sider, og alle sider i gjennomføringer. Dette er en nyvinning innen rehabilitering av skorsteiner.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktet befaring av skorstein og ildsted.

CURVE og RADIUS er innovativ
ingeniørkunst i elegant design
utviklet av Heat&Glo - verdens
ledende produsent av ildsteder.

CURVE og RADIUS er innovativ ingeniørkunst i elegant design utviklet av Heat&Glo – verdens ledende produsent av ildsteder.

Produkter

Vi selger og monterer alt av skorsteinsmateriell fra Schiedel og tolmer.


www.tolmer.no
www.schiedel.no